نوار نقاله

 

 

 

امروزه استفاده از تسمه های نقاله جهت جابجایی مواد و محصولات تولیدی به امری عادی و ضروری بدل گردیده است.

زیرا از یک طرف هزینه ها کاهش یافته،نیروی انسانی کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و از طرف دیگر کار آیی را افزایش میدهد و موجب پیشرفت صنعتی می گردد.

انواع مختلف تسمه های نقاله با جنس های متفاوت و روکش های متنوع جهت صنایع محترم تولید میشوند.