شیاری

 

 

این نوع تسمه ها از ترکیبات پلی بوتادین ساخته میشوند،عملکرد بالایی دارند و قابل استقاده درپولی های کوچک با سرعت دوران بالا هستند.

این نوع تسمه با قابلیت الاستیک نیز تولید می شوند.

مطابق در خواست و نیاز مشتریان در رنج ها و ابعاد متفاوت(H،J،L،M،K)ساخته می شوند.

خواص:

از خواص این نوع تسمه ها میتوان،دوران کم لرزش و امکان نسبت انتقال بزرگ را نام برد.

این نوع تسمه نیز توسط هر دو کارخانه معروف اپتی بلت و مگادین تولید می گردند که تولیدات هر کدام در ذیل آمده است.