تسمه تایمینگ مدار بسته

 

 

تسمه تایمینگ مدار بسته:

مناسب برای نوان های زیاد در انواع ماشین آلات که حرکات دقیق و کنترل شده ای با سرعت بالا دارند،میباشند.

در بازه دمائی25-تا80+ سانتیگراد بدون مشکل کار می کنند.

مقاومت فوقالعاده ای نسبت به روغن،گریس و چربی دارند.

  

 بازگشت به صفحه تسمه تایمینگ